Alles over spaarrekeningen

geldHoe weet ik of mijn spaargeld veilig is?

Als uw bank failliet gaat betekent dat niet direct dat u al uw spaargeld kwijt raakt. Er is in Nederland namelijk een depositogarantiestelsel waardoor u uw spaargeld in de meeste gevallen terug krijgt, mits de bank is aangesloten bij dit stelsel. Wanneer u een spaarrekening wilt openen is het dan ook belangrijk om te zorgen dat het geld dat u gaat sparen gegarandeerd is. Er zijn een aantal punten van belang: De bank, het spaarproduct dat u wilt afsluiten, uzelf en het spaarbedrag dienen onder het depositogarantiestelsel te vallen. U kunt dit achterhalen door contact op te nemen met uw bank, of door te kijken op de website van De Nederlandse Bank.

Wat zijn de beperkingen aan een spaarrekening?

Aan sommige spaarrekeningen zijn beperkingen gesteld in de vorm van voorwaarden. Bij deze rekeningen heeft u meestal een rente die iets hoger ligt dan gemiddeld. Voorbeelden van beperkende voorwaarden:

– Een minimum en/of maximum maandelijkse inleg
– Een minimum gesteld aan de 1e inleg
– Er wordt geld gerekend wanneer er geld wordt opgenomen van de rekening
– Verplichting om ook een betaalrekening bij de bank te openen
– Alleen wanneer het geld langer dan een bepaalde tijd op de rekening staat ontvangt u de bonusrente.

Bij welke banken is mijn spaargeld veilig (depositogarantiestelsel)?

Een bank valt onder het depositogarantiestelsel als de bank een vergunning heeft voor sparen. Deze vergunningen worden afgegeven door De Nederlandse Bank. Om te bekijken of uw bank zo’n vergunning heeft, kunt u gebruik maken van het WFT register. (link naar WFT register: http://www.registers.dnb.nl/dnb/default.ashx?FolderID=2039&LanguageID=NLD) Hierin kunt u ook zien of een buitenlandse instelling valt onder het garantiestelsel van het land van herkomst. Wanneer u bij een buitenlandse bank zit (EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein) dan kunt u ook meer informatie opvragen bij de betreffende bank over een eventuele aanvullende dekking voor de spaarrekeninghouders in Nederland.

Hoe kan ik achterhalen welke banken als betrouwbaar bekend staan?

Er zijn twee partijen die toezicht houden op alle banken. Dit zijn de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandsche Bank). Deze twee partijen hebben beiden een andere functie. De AFM controleert of banken zich aan de wet houden en of er correcte informatie wordt verschaft over de aangeboden producten terwijl DNB in de gaten houdt of een bank financieel ‘gezond’ is. Op de site van DNB kunt u zien welke banken een vergunning hebben en daarmee voldoen aan het depostitogarantiestelsel.

Krijg ik mijn spaargeld terug als een bank failliet gaat?

Wanneer uw bank onder het depositogarantiestelsel valt, krijgt u uw spaargeld tot een bepaald bedrag terug. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan gesteld: Uw spaarrekening moet ook onder het stelsel vallen, en u moet zelf ook voldoen aan de voorwaarden van het depositogarantiestelsel. Informatie over welke banken onder dit stelsel vallen is terug te vinden op de site van De Nederlandse Bank. Uw spaargeld wordt (per persoone en per instelling) tot €100.000,- gegarandeerd door het depositogarantiestelsel.

Wat is het verschil tussen een gewone spaarrekening en kinderspaarrekening?

In de meeste gevallen hebben kinderspaarrekeningen een lagere rente dan een gewone spaarrekening. Op een bepaalde leeftijd echter, wordt er wel extra rente uitgekeerd. Dit is vaak op de leeftijd van vijf, twaalf en achttien jaar.

Wat is een dagelijks opvraagbare spaarrekening?

Bij deze spaarvorm kunt u te allen tijde geld opnemen en inleggen. Hiervoor hoeft u ook geen kosten te betalen. De dagelijks opvraagbare spaarrekening is de spaarvorm die het meest flexibel is. Nadeel is dat de rente doorgaans laag ligt. De variabele rente wordt 1 keer per jaar uitgekeerd. Hierdoor is de opbrengst niet gegarandeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.